senior-park-bila-simona-fiserova-architekt

SENIOR PARK

Urbanisticko-architektonický koncept, 2017
Místo : Bílá

Senior park je situován na pozemcích nedaleko malebné obce Bílá, která je přidruženou částí obce Číměř. Nachází se jižně od Jindřichova Hradce, v přírodním parku Česká Kanada, který se vyznačuje celkově krásnou přírodou, hlubokými lesy a množstvím rybníků. Právě pro toto přírodní bohatství se území využívá zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a rekreaci. K tomuto účelu jsou budovány stezky, které navazují na cykloturistickou trasu Praha – Vídeň. 25 km východním směrem se také nachází Slavonice, které jsou překrásným a ojedinělým souborem goticko renesančních památek.

Na mírně zvlněném terému pozemku jsou v současné době převážně pole a remízky se vzrostlými stromy. Z východní části lemuje pozemek Sedelský potok a z jihu les a následně Sedelský rybník. S obcí je severním směrem spojen úzkou zpevněnou asfaltovou komunikací. Areál je rozdělen na plochy pro bydlení, vybavenost a zeleň. Hlavní přístupová komunikace bude vybudována v jihovýchodní části, protože současné napojení na obec Bílá je svojí šířkou nevyhovující. Záměrem je navrhnout ubytování pro seniory různých kategorií, nejen podle věku, ale také podle zdravotního stavu. Budou zde ubytovací zařízení pro návštěvy nebo i pro veřejnost, která může využít veškerých nabízených služeb. Jako bude například restaurace, kavárna, wellness, prostory pro rehabilitaci, fyzioterapii, lékařské středisko, možnost navštívit kadeřníka, atd.

Navrhujeme zde také multifunkční sál pro sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Nebude zde chybět ani zázemí pro zaměstnance – ubytovaní a v případě zájmu mateřská školka. V jižní části navrhujeme sady a skleníky pro pěstování ovoce a zeleniny. Základní myšlenkou od počátku, bylo zachování stávajících remízků a jejich větší využití a zvýraznění. Ve střední části tedy vznikla centrální část s větší parkovou úpravou, kde jsou zachovány vzrostlé stromy, prostory vyčištěny od náletů a doplněny novou zelení (keře, stromy, záhony květin). Podél tohoto parku probíhá pěší zóna, navazující na komunikaci z obce Bílá a procházející celým areálem až k lesu. Podél pěší zóny jsou situovány dvoupodlažní domy s ubytováním, jak pro návštěvníky, tak i pro seniory a s výše zmíněnou vybaveností. V severní části je zdravotní zařízení a víceúčelová hala, která bude vzhledem ke konfiguraci terénu, zasazená níže.

Sklon terénu bude využit k umístění technického zázemí objektu. Na centrální část bezprostředně navazují plochy pro umístění přízemních domů. Jsou to převážně dvojdomy, v některých částech 3 řadové domy vedle sebe. Jsou koncipovány tak, aby mezi nimi vznikaly dvory a zahrady, pro společné trávení volného času. Příjezdové komunikace k domům pak dále pokračují do krajiny jako peší cesty a spojují centrální část s remízky a s okolní krajinou. Podél komunikací jsou naveženy chodníky, podélná parkovací stání a stromořadí. Hlavní domy podél pěší zóny navrhujeme jako dvoupodlažní. V severní části budou sloužit zejména pro zdravotnictví, aby bylo zachováno, co nejbližší napojení pro pěší přicházející z obce.

Dále pro bydlení kombinované v přízemí s drobnou vybaveností (obchod s potravinami, kavárna, restaurace,..) a pro hotel v jižní části, kde si hosté více užijí kontakt s okolní přírodou. Samotné přízemní domy jsou tvořeny dvěma jednotkami o velikosti 44 m2 užitné plochy + terasy ( 6,2 m2). Byty jsou koncipovány jako 2kk – obývací pokoj, kuchyňský kout a 1 ložnice nebo kuchyňský kout a 2 ložnice. Domy budou mít svoji technickou místnost. Jsou navrženy jako dřevostavby z jednoduchého montovaného systému, který umožňuje rychlou výstavbu. Fasády budou mít dřevěný laťovaný obklad nebo tvořené cementovými deskami. Domy budou kryté plochou extenzivní zelenou střechou.