Rekonstrukce bytu - Letná - Archiweb.cz - Simona Fišerová

REKONSTRUKCE BYTU PRAHA – LETNÁ

Autoři : Simona Fišerová, Jakub Fišer
Realizace : 2005

Z původního vybavení bytu v domě z roku 1909 nebylo zachováno téměř nic. Celý vnitřek jsme proto nejdříve zbavili všech rušivých úprav. Navrátili jsme tak jednotlivým prostorám a prvkům jejich původní rozměr. Do očištěné jednotky byly následně vloženy nové, čistě geometrické objemy.
Tyto prvky nesoucí vybavení bytu jsou navrženy s určitým přesahem, nekopírují tedy beze zbytku původní členění prostor. Přesto je však jasně člení a organizují. Nábytek byl navržen a vestavěn na míru, je tedy organickou součástí bytu, není “donesen”. Rozdíl mezi zařizovaným a zařízením je záměrně znejasněn. Tento efekt podporuje proměnná vzájemně se doplňující barevnost.
Pomocí pohyblivých prvků a látek je možné se k tradičnímu dělení prostor kdykoli navracet – byt se tak v čase různě proměňuje a působí větší a vzdušnější, než ve skutečnosti je.